• Ziekenhuis Rivierenland Tiel
  • Project: ontwikkelen van AO processen Inkoop, Logistiek en Financieel
  • Project: selectie en implementatie geïntegreerd informatiesysteem t.b.v. Inkoop, Logistiek en Financieel (ERP)
  • Project: opleiding decentraal bestellen (webapplicatie voor eindgebruikers)
  • Project: optimalisatie Financieel, Inkoop en Logistieke dienstverlening
  • Project: renovatie en nieuwbouw OK complex
  • Project: logistieke scan OK-CSA-Logistiek
  • Opstellen Plan van Aanpak implementatie logistiek concept OK-CSA
  • Project: implementatie logistiek concept OK-CSA
 • Groene Hart ziekenhuis te Gouda
  • Project: selectie en implementatie geïntegreerd informatiesysteem t.b.v. Inkoop, Logistiek en Financieel (ERP)
  • Project: vooronderzoek selectie Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS)
  • Project: selectie Ziekenhuis Apotheek Informatiesysteem (Zaposys)
 • Westfriesgasthuis te Hoorn
  • Project: kwantitatieve en kwalitatieve analyse Financieel, Inkoop en Logistieke organisatie (Inkoop en Logistieke Scan)
  • Project: ontwikkelen van AO processen Inkoop, Logistiek en Financieel
  • Project: selectie en implementatie geïntegreerd informatiesysteem t.b.v. Inkoop, Logistiek en Financieel (ERP)
  • Project: advisering optimalisatie van de inkoop en logistieke organisatie (logistieke visie, logistiek concept en realisatie nieuwe logistieke organisatie)
  • Project: testcoördinatie major releasewissel ERP
  • Project: implementatie factuurscanning (crediteuren)
  • Project: ontwikkelen scenario’s voor afdeling DBZA (financiële applicatie)
  • Project: opstellen business case logistiek OK complex
  • Project: opstellen business case “Patient Care and Visibility” (o.a. met RFID)
  • Project: fitanalyse logistieke functie apotheekinformatiesysteem
 • Medisch Centrum Rijnmond Zuid/Maasstadziekenhuis te Rotterdam
  • Project: ontwikkelen van AO processen Financieel, Inkoop en Logistiek
  • Project: selectie en implementatie informatiesystemen backoffice
  • Project: selectie en implementatie Facilitair Management Informatie Systeem FMIS
  • Interim management Logistieke Dienstverlening
  • Interim management clustermanager Facilitair Bedrijf
  • Interim management OK – Anesthesie – CSA
  • Project: renovatie OK complex locatie Clara
  • Project: Financieel, Inkoop en Logistieke Scan
  • Project: projectleiding business case ERP (inclusief HRM)
 • Erasmus MC te Rotterdam
  • Project: verbetering facilitaire dienstverlening aan medisch specialisten
  • Project: quick scan logistieke dienstverlening
  • Project: opstellen advies instrumentenvolgsysteem (volledige tracking&tracing instrumentennetten en flexibele endoscopen)
  • Project: selectie en implementatie instrumentenvolgsysteem (volledige tracking&tracing instrumentennetten en flexibele endoscopen) (vlgs. Europese aanbestedingsprocedure)
  • Project: uitrol nieuw beleid t.a.v. reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen
  • Project: optimalisatie endoscopische verrichtingen (nieuwbouw)
  • Project: vooronderzoek patiëntentelevisie na renovatie
  • Project: beveiliging (smartcard, cameratoezicht en parkeerbeheer)
  • Project: opstellen BC Concernsystemen (Financieel, Inkoop, Logistiek en HRM)
 • Sint Franciscus Ziekenhuis te Rotterdam
  • Project: optimalisatie administratieve processen (AO) Inkoop, Financieel en Logistiek als start overgang SAP R/3 versie 4.2 naar implementatie SAP R/3 versie 4.6 (ERP)
 • Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer
  • Project: aanbesteding inrichting OK-SEH op basis van Europese aanbestedingsregels
 • Medisch Spectrum Twente te Enschede
  • Project: opstellen business case t.b.v. de investeringsaanvraag selectie Financieel, Inkoop en Logistiek
  • Project: scan Financieel, Inkoop en Logistiek (terugverdienen investering)
  • Project: opstellen programma van eisen FMIS, Human Resource Management, Financieel, Inkoop en Logistiek informatiesysteem
  • Project: selectie ERP op basis van de Europese aanbestedingsregels
  • Project: opstellen business case concentratie Cardiologie
  • Project: 0-meting CSA logistiek Hotfloor (na nieuwbouw)
  • Project: 0-meting goederen logistiek Hotfloor (na nieuwbouw)
 • Ziekenhuis Bernhoven te Oss/Veghel
  • Project: ontwikkelen rekenmodel Logistiek&Voedingscentrum nieuwbouw
  • Advies: inrichting OK voor endoscopieën (voorbereiding digitale OK)
  • Project: quick scan scopenproces behandelafdelingen
  • Project: optimalisatie endoscopieproces behandelafdelingen (track&trace)
  • Project: selectie HRM&Salarissysteem
  • Project: implementatie HRM&Salarissysteem
  • Project: ICT Facilitair Bedrijf in de nieuwbouw
  • Project: Continu Proces Verbeteren (CPV) SEH
 • Deventer Ziekenhuis te Deventer
  • Project: Begeleiding en coaching projectleider en advisering bij de contractering en implementatie van een nieuw Financieel, Inkoop en Logistiek Informatiesysteem (ERP)
  • Project: ontwikkelen van OA processen Financieel, Inkoop en Logistiek
  • Project: business case ICT ondersteuning proces OK-CSA
 • GVA Group te Antwerpen
  • Project: opstellen business case Aankoop en Logistiek
  • Project: opstellen programma van eisen Aankoop en Logistiek
 • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen
  • Project: Inkoop en Logistieke scan (kwantitatieve en kwalitatieve organisatieanalyse)
  • Opstellen Plan van Aanpak verbeterproject Inkoop en Logistiek
  • Advies: reorganisatie Voeding (ZorgCuisine BV)
  • Project: renovatie OK complex
  • Interim management CSA
 • Flevoziekenhuis te Almere
  • Coaching: coachingstraject lid managementteam Facilitair Bedrijf
 • Universitair Ziekenhuis te Antwerpen
  • Opstellen business case Logistieke Dienstverlening
 • St. Maartenskliniek te Nijmegen
  • Opstellen fit analyse informatiesystemen Financieel, Inkoop en Logistiek
  • Project: selectie en implementatie ERP
  • Project: selectie en implementatie CMS
  • Project: testcoördinatie ERP implementatie
 • Diakonessenhuis te Utrecht
  • Ontwikkelen toekomstscenario’s na implementatie nieuw informatiesysteem Financieel, Inkoop en Logistiek
 • Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg te Den Dolder
  • Project: opstellen AO procesbeschrijvingen voor de Stafdienst Facilitair t.b.v. de HKZ certificering
  • Project: aanbesteding “ondersteunende diensten” op de gebieden HRM, Financieel, ICT en Facilitair aan de organisatie FPC De Kijvelanden
  • Project: HKZ procesbeschrijving Vastgoedontwikkeling
  • Project: opstellen BC Operationeel Inkoop
  • Interim management: beleidsmedewerker Facilitair Bedrijf HKZ certificering
  • Programmamanagement: reorganisatie Facilitair Bedrijf naar een nieuw FSc
  • Project: projectleider implementatie nieuwe organisatie Operationeel Inkoop&Logistiek
  • Project: opstellen PvE facilitaire dienstverlening voor FPC 2Landen
  • Interim management Operationeel Inkoop
  • Project: aanbesteding cliëntencatering
  • Advies: inrichting processen afvalverwerking
  • Project: uitvoeren spendanalyse (Inkoopscan afdelingen Inkoop&Logistiek)
  • Project: uitbesteden Logistieke Dienst
  • Project: implementatie nieuwe bewegwijzering
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • Project: inrichting OK apparatuur (zgn. digitale OK’s) op basis van Europese aanbestedingsregels
  • Interim management: procesoptimalisatie Inkoop en Logistiek na implementatie ERP
  • Supervisie manager Inkoop en manager Logistiek
  • Advies: inrichting OK voor ingebruikname (capaciteitsuitbreiding)
  • Project: opstellen business case goederenlogistiek OK-CSA-Logistiek
  • Project: optimalisatie goederenlogistiek OK-CSA-Logistiek
  • Project: selectie instrumentenvolgsysteem OK-CSA
  • Interim management OK – Anesthesie
  • Interim management CSA
  • Project: aanbesteding dialyseapparatuur en waterinstallatie
 • St. Anna Zorggroep te Geldrop
  • Project: opstellen Business Case t.b.v. de investeringsaanvraag selectie Financieel, Inkoop en Logistiek
  • Project: opstellen programma van eisen Financieel, Inkoop en Logistiek informatiesysteem
  • Project: selectie ERP op basis van Europese aanbestedingsregels
  • Project: inrichting POK (nieuwbouw) als blauwdruk voor het nieuwe OK complex
  • Project: investeringsplan OK complex
  • Project: ontwikkelen tools voor strategisch en tactisch Inkoop
  • Project: renovatie OK Complex inclusief aanbestedingen directieleveringen
  • Project: implementatie van zeven digitale OK’s
  • Project: scan goederen logistiek OK/CSA
  • Project: implementatie goederen logistieke optimalisatie
 • Samenwerkende ziekenhuizen (OZR, Diak, WFG, GHZ, Alysis en Amphia)
  • Advisering en begeleiding van de samenwerking van zes ziekenhuis voor vergaande optimalisatie van hun ERP systemen
 • NKI Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam
  • Project: selectie ERP op basis van Europese aanbestedingsregels
  • Project: selectie informatiesysteem HRM en Salarisadministratie
  • Project: coördinatie projectbureau ERP implementatie ILF
  • Project: opstellen business case Logistiek (insourcen, outsourcen of co-sourcen)
  • Project: onderzoek FO-BO concept en FMIS ondersteuning Service Diensten
 • Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem
  • Interim management Inkoop en Logistiek
  • Project: reorganisatie patiëntentransport
  • Project: track&tracing OK-CSA
  • Interim directeur Facilitair Bedrijf
  • Project: opstellen business case “selectie ERP”
  • Advies: vlekkenplan OK complex (renovatie – nieuwbouw)
  • Advies: audit kwaliteitshandboek CSA
  • Project: projectleiding selectietraject ERP
 • Catharina ziekenhuis Eindhoven
  • Project: opstellen Businessplan investeringen OK inrichting na renovatie
  • Interim management strategisch inkoop
  • Project: opstellen businessplan investeringen inrichting ICU en SEH na renovatie
  • Project: opstellen BC CSA (insourcen, outsourcen of co-sourcen)
 • Dichterbij Gennep e.o.
  • Project: WAN ICT diensten o.b.v. Europese aanbestedingsregels
 • De Hartekampgroep te Haarlem
  • Project: selectie FMIS
  • Project: implementatie FMIS
  • Project: aanbesteding multifunctionals
  • Project: projectleiding implementatie multifunctionals
 • Ziekenhuis Zuwe Hofpoort te Woerden
  • Project: selectie en implementatie HRM & Salaris informatiesysteem
  • Project: haalbaarheidsonderzoek uitbesteden CSA
 • Samenwerkende ziekenhuizen (WFG, WLZ en ZMC)
  • Project: opstellen business case en business plan regionale dialyse centrum Waterland, West-Friesland en Zaanstreek
 • Symfora Groep te Amersfoort
  • Project: ontwikkelen van een leveranciersbeoordelingssysteem voor het Facilitair Bedrijf
 • Het Oogziekenhuis te Rotterdam
  Het Oogziekenhuis te Rotterdam • Project: Ontwikkelen concept en organiseren verhuizing van het Medisch Archief
  • Project: Interne verhuizing afdeling Intake&Screening
 • Zorgcoöperatie Nederland te Soesterberg
  • Project: Ontwikkelen Inkoopmodel voor de 11 leden van de coöperatie
 • Waterlandziekenhuis te Purmerend
  • Project: implementatie dialysecentrum (samenwerking ZMC, WFG en WLZ)
  • Project: aanbesteding inrichting dialysecentrum (inkooptraject)
  • Project: ICT inrichting dialyse afdeling
  • Project: review OK capaciteitsplan voor nieuwbouw/renovatie
 • Codia Waterland BV
  • Interim management: bestuurder dialysecentrum Codia Waterland
  • Evaluatie samenwerkingsverband Codia Waterland
 • Van Neynselgroep en Reinier van Arkel Groep
  • Project: verzelfstandiging keuken “de Kokerij”
  • Project: selectie&implementatie Telefonie
 • Categoraal Ziekenhuis
  • Project: inrichting facilitaire organisatie
  • Project: inrichting OK’s, Recovery en Holding
 • Vlietland ziekenhuis te Schiedam
  • Project: selectie ERP systeem (Financieel, Inkoop en Logistiek)
 • Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam
  • Project: opstellen business case “selectie ERP”
  • Project: opstellen “verschillenanalyse” ERP versus Best of Breed
  • Project: projectleiding selectie&implementatie ERP software
 • Tergooiziekenhuizen te Hilversum
  • Project: goederen logistieke scan OK – CSA – Logistiek
 • Samenwerkende ziekenhuizen (WFG, MCA en ZMC)
  • Project: projectleiding werkgroep fiscaal, juridisch en financieel advies samenwerkingsverband Pathologisch Expertise Centrum (Symbiant BV)
  • Project: projectleiding werkgroep ICT en implementatie ICT Symbiant
  • Project: projectleiding opstellen Serviceovereenkomsten Symbiant
  • Project: organiseren interne AO/IC Symbiant
  • Advies: zelf doen of outsourcen administratieve omgevingen (inclusief ICT)
  • Project: huisvestingsplan
 • Sensire te Terborg
  • Project: projectleiding fitanalyse Inkoop&Logistieke processen en gebruik van het inkoopinformatiesysteem
  • Advies: opstellen Inkoopvoorwaarden
  • Advies: digitalisering factuurscanning
  • Project: programmamanagement transitie Inkoopfunctie
 • Samenwerking ZMC en Evean Zorg te Zaandam
  • Project: haalbaarheidsonderzoek realisatie Zorghotel Zaandam
  • Project: opstellen business case realisatie Zorghotel Zaandam
 • Evean Zorg te Zaandam
  • Advies: introductie duaal management
 • Samenwerking ZMC en WFG te Hoorn en Zaandam
  • Project: verzelfstandiging van de medisch microbiologie (MML)
 • Diaconessenhuis te Leiden
  • Project: projectleiding implementatie ERP software
  • Project: opstellen plan voor Centrale Hal
 • Zaans Medisch Centrum te Zaandam
  • Project: opstellen business case Bevalcentrum Noord (BCN)
  • Project: opstellen business case Crisisfunctie Psychiatrie
  • Project: opstellen business case Joint Venture Oogheelkunde
  • Project: financiële analyse Neurologie (samenwerking met SLAZ)
 • SVRZ te Middelburg
  • Advies: inkoopscan
 • Samenwerking ZMC, WLZ en WFG te Purmerend, Hoorn en Zaandam
  • Project: verzelfstandiging van de Klinische Chemie (KCL)
 • Delta Psychiatrisch Centrum te Poortugaal
  • Coaching projectleider implementatie nieuw voedingsconcept
 • Koninklijke Visio te Amersfoort
  • Project: AO procesbeschrijvingen facilitaire zaken t.b.v. HKZ certificering
  • Project: AO procesbeschrijvingen afdeling Bedrijfsvoering t.b.v. HKZ certificering
  • Project: opstellen implementatieplan optimalisatie ICT Service
  • Project: optimaliseren ICT Servies
 • St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein
  • Project: opstellen business case Track&Trace informatiesysteem voor CSA
  • Project: scan goederen logistiek OK/CSA
 • St. Franciscus en Vlietland ziekenhuis te Rotterdam
  • Project: projectleiding implementatie ERP software onderdeel Financieel
 • St. ViVa Zorggroep te Velsen Noord
  • Project: begeleiding aanbesteding accountantsdienstverlening
 • St. SIZA te Arnhem
  • Project: uitvoeren Quick Scan FMIS van Planon en Alpheios
  • Project: opstellen roadmap optimalisatie FMIS Planon
  • Project: optimalisatie gebruik FMIS (Planon)
  • Project: procesanalyse F&C
  • Project: procesanalyse Vastgoed en Onderhoud
 • Elkerliek ziekenhuis te Helmond
  • Project: selectie ERP