H2W - Project- en interim management in de gezondheidszorg

H2W Partners

Mensen maken het verschil

Zorgorganisaties staan continue voor de uitdaging van verbeteren, vernieuwen, veranderen en verankeren van zorg. De dienstenverlening optimaliseren voor patiënten/cliënten waarbij de organisatie, procesbeheersing, kwaliteit, effectiviteit en efficiency centraal staan.


H2W Partners levert diensten op het gebied van advies, project- en interim management voor deze zorgorganisaties. Een ervaren team van professionals staat voor u klaar. Met kennis van zaken en met helder taalgebruik. Onze professionals kenmerken zich door een pragmatische aanpak en worden gedreven door het leveren van kwaliteit. Geen blauwdrukbenadering, focus op het resultaat en uitgedaagd door vernieuwing zijn drijvende krachten.


Onze missie: Be Good!

Leveren van meerwaarde

Onze onafhankelijke positie en kennis en ervaring draagt bij tot het realiseren van meerwaarde bij het behalen van de doelen bij onze klanten. De meerwaarde van verbeteren zit in de nieuwe manier van werken en het daarop aangepaste gedrag.


Projectmanagement als instrument om verandering- en verbeterprojecten in zorgorganisaties te realiseren. Door inzet van de juiste deskundigheid en ervaring. Het ontbreekt organisatie vaak (tijdelijk) aan de juiste expertise, of simpelweg de tijd, om noodzakelijke veranderingen en verbeteringen adequaat aan te pakken.


Ook hier maken onze mensen het verschil.


Kernwoorden zijn: creativiteit, vertrouwen, verbinden en boeien.

Hans Jonkers

Leveren van meerwaarde op het gebied van:

Strategie & beleid

Strategie & beleid

Waar wilt u of moet u met uw organisatie naar toe in de toekomst? Worden de doelen van uw organisatie in voldoende mate ondersteund met ICT voorzieningen? Is uw (informatie)beleid afgestemd op de behoeften van patiënten/cliënten, medewerkers en logistiek. Beschikt u over de juiste en tijdige managementinformatie? Welke investeringen moeten er gedaan worden en hoe krijgt u grip op ontwikkelingen en kosten.

Keuzes op het vlak van strategie & beleid geven uw organisatie richting en een toekomst.

H2W Partners biedt o.a.:

 • Organisatie analyse, organisaties(her)ontwerp en het implementeren van organisatieveranderingen;
 • Informatieanalyse, informatiebeleid ontwikkelen en implementeren van informatiebeleid;
 • Opstellen van business cases;
 • Opstellen van investerings- en exploitatieplannen;
 • Beantwoorden van vraagstukken outsourcing-, insourcing- of co-sourcing;
 • Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden.

Alysis Zorggroep amphia-ziekenhuis AZAlma AZheiligeFamilie azSintLucas bovenIJziekenhuis catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij DunamareOnderwijsgroep ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IJsselmeerZiekenhuizen IkaziaZiekenhuis JeroenBoschZiekenhuis KNAW KoraalGroep medisch-spectrum-twente OLVvanLourdesZiekenhuis rivas saxenburghGroep annaziekenhuis SintJansGasthuisWeert siza SlingelandZiekenhuis altrecht Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei

Projectmanagement

Onze professionals gaan slagvaardig aan de slag en geven sturing op basis van een heldere visie en met een mentaliteit van aanpakken. In een mix van uw eigen mensen en daar waar nodig aangevuld met externe expertise worden opdrachten uitgevoerd en resultaten behaald. Daar is niet altijd een omvangrijke projectorganisatie voor nodig. Onze professionals werken op basis van de “H2W implementatiemethodiek” en het “lean Six Sigma” gedachtengoed zonder dit als dogma’s te hanteren.

Uw organisatie van A naar B brengen binnen de door u bepaalde kaders en beschikbare middelen zien wij als doel.

H2W Partners ondersteunt o.a.:

 • Procesanalyses uitvoeren en beschrijven van gewenste processen;
 • Workflow ontwikkelen;
 • Ontwikkelen programma’s van eisen;
 • Selectietrajecten uitvoeren;
 • Leiden van (Europese) aanbestedingen;
 • Contracteren van leveranciers;
 • Implementatie van gekozen oplossingen;
 • Opleiden van medewerkers;
 • Borging door inrichting van beheerorganisatie.

Alysis Zorggroep amphia-ziekenhuis AZAlma AZheiligeFamilie azSintLucas bovenIJziekenhuis catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij DunamareOnderwijsgroep ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IJsselmeerZiekenhuizen IkaziaZiekenhuis JeroenBoschZiekenhuis KNAW KoraalGroep medisch-spectrum-twente OLVvanLourdesZiekenhuis rivas saxenburghGroep annaziekenhuis SintJansGasthuisWeert siza SlingelandZiekenhuis altrecht Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei

Interim management

Vaak is een tijdelijke versterking of vervanging van een managementfunctie op het niveau van afdeling of divisie aan de orde. Reden hiervoor zijn meestal een tijdelijk gebrek aan kwaliteit, capaciteit, imagoprobleem of onderpresteren van het zittend management en/of team. Hier is het de interim manager van H2W Partners die snel aan boord kan komen van uw organisatie en met kennis van zaken de leiding op zich neemt. Resultaatgebieden worden gekoppeld aan duidelijke kaders en maken dat snel de benodigde meerwaarde van onze professionals getoond wordt.

Context gevoeligheid, kwaliteit en ratio zijn kernbegrippen voor het handelen van de interim manager.

H2W Partners biedt interim management voor o.a.:

 • Zorgafdelingen;
 • Zorgondersteunende afdelingen;
 • Afdeling ICT en MICT;
 • Facilitair Bedrijf;
 • Afdeling Inkoop;
 • Afdeling Logistiek.

Alysis Zorggroep amphia-ziekenhuis AZAlma AZheiligeFamilie azSintLucas bovenIJziekenhuis catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij DunamareOnderwijsgroep ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IJsselmeerZiekenhuizen IkaziaZiekenhuis JeroenBoschZiekenhuis KNAW KoraalGroep medisch-spectrum-twente OLVvanLourdesZiekenhuis rivas saxenburghGroep annaziekenhuis SintJansGasthuisWeert siza SlingelandZiekenhuis altrecht Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei

Advisering

Succesvol voorbereiden, selecteren en implementeren van nieuwe informatiesystemen vraagt altijd aanpassingen van werkwijzen, procedures en organisatie. De meerwaarde van een nieuw informatiesysteem zit vaak niet zozeer in de functionaliteit van het systeem, maar in de veranderkracht die losgemaakt kan worden met de invoering hiervan. Uiteraard is en blijft de keuze van adequate oplossingen belangrijk. Juist in de voorbereidende fase van dit type opdrachten is deskundig advies over aanpak en gevolg van belang. Hier brengen onze professionals expertise en ervaring in om passend te kunnen adviseren.

Het rendement van uw investering wordt in grote mate bepaald door de wijze waarop het nieuwe systeem geïmplementeerd wordt.

H2W Partners biedt advies voor:

 • Informatiseringsvraagstukken;
 • Capaciteitsvraagstukken;
 • Verbeter- en verandertrajecten;
 • Systeemselectietrajecten;
 • Infrastructuurprojecten.


H2W Partners is implementatiepartner van GS1
Onze professionals zijn Lean Six Sigma Black Belt gecertificeerd
Alysis Zorggroep amphia-ziekenhuis AZAlma AZheiligeFamilie azSintLucas bovenIJziekenhuis catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij DunamareOnderwijsgroep ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IJsselmeerZiekenhuizen IkaziaZiekenhuis JeroenBoschZiekenhuis KNAW KoraalGroep medisch-spectrum-twente OLVvanLourdesZiekenhuis rivas saxenburghGroep annaziekenhuis SintJansGasthuisWeert siza SlingelandZiekenhuis altrecht Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei

Team

De professionals van H2W Partners hebben een achtergrond in de zorg, management, logistiek, ICT, procesindustrie en facilitaire dienstverlening. De waarde van de individuele professional van H2W Partners voor de klant wordt vergroot doordat onze professionals direct toegang hebben tot alle kennis, kunde en ervaring van collega’s.

Op deze manier vertegenwoordigt de waarde van de individuele professional de collectieve inbreng van het hele team in het voordeel van iedere klant.

Contactgegevens H2W

Kantoor H2W

Contactgegevens

Telefoon: +31 (0)413-244 130
E-mail:

Bezoekadres

Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel

Websites

www.h2w.nl

Route & Navigatie

H2W vindt u op de 3de verdieping in toren twee, direct naast de A50.

Indien uw navigatie niet bekend is met de Poort van Veghel kunt u de naastliggende weg invoeren: Mac Arthurweg, Veghel.

H2W Partners bv.

IBAN: NL51 RABO 0119 1067 95
KvK: 17145849 0000
BTW: NL8111.42.358.B01

Downloads

Leveringsvoorwaarden (PDF)

 • :
 • :
 • :
 • :
 • Bedankt voor het invullen van het contact formulier. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.